Pareigos:

Tarnybos vadovas

Tel. Nr.:

+370 37 456333
+370 655 43146

Kelių statybos darbų techninės priežiūros tarnyba

Bendrovės techninės priežiūros tarnybą sudaro aukštos kvalifikacijos, turintys ilgametį patyrimą specialistai, kurie gali vykdyti techninę priežiūrą: ypatingų statinių, specialiųjų statybos darbų, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų; inžinerinių tinklų: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statinių; kitų inžinerinių statinių.
Specialistai taip pat vykdo specialiųjų statybos darbų techninę priežiūrą projektų dalyse-elektrotechnikos (iki 110 kV įtampos), įtampos pagrindinių elektros įrenginių relinės apsaugos, automatikos, iki 400kV įtampos pastočių ir skirstyklų elektros įrenginių elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos sistemų, nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos objektuose.
Techninės priežiūros tarnybos darbuotojai analizuoja projektinius sprendinius, savo kompetencijos ribose pateikia pasiūlymus, dalyvauja numatant medžiagų, gaminių  bandymus,  vykdo medžiagų ir gaminių atrankas bandymams, dalyvauja Rangovų vykdomuose savikontrolės bandymuose,  vertina  bandymų rezultatus ir priima sprendimus.


Tarnybos vadovas
Tel. +370 37 456333 , mob. +370 655 43146
El. paštas: darius.p@lbc.lt

Kontaktai

Kalantos g. 85A,
Kaunas,
Lietuva, LT-52308.

© 2017 LBC.lt

Search