PT Tyrimai

UAB Laboratorinių bandymų centras dalyvavo šiuose palyginamuose bandymuose:
 


1.        BETONAS-14
     (organizatorius UAB „Konstrukcijų bandymų centras“)


2.        ASFALTAS-15
     (organizatorius AB „Problematika“)


3.        CEMENTAS 2015-2016
    (organizatorius CEPROCIM S.A., Rumunija)

4.        UŽPILDAI-2017
    (organizatorius UCLSB, Bulgarija)

5.        BETONINĖS GRINDINIO TRINKELĖS-2018
    (organizatorius UCLSB, Bulgarija)


UAB „Laboratorinių bandymų centras“ kviečia laboratorijas sudalyvauti asfaltbetonio mišinių, užpildų, betono, portlandcemenčio tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose bandymuose tarp dviejų – trijų laboratorijų. Dalyvio mokesčio nėra.
 
PT koordinatorius
 
Kokybės vadybininkė
 
Loreta Valentinavičienė
 

Kontaktai

Kalantos g. 85A,
Kaunas,
Lietuva, LT-52308.

© 2017 LBC.lt

Search