Pareigos:

Betono-cemento tyrimų tarnybos vadovė

El. paštas:

Tel. Nr.:

+370 68656529

Asfaltbetonio - betono tyrimų tarnyba

Betono tyrimai
Asfaltbetonio - betono tyrimų tarnyba  atlieka betono mišinių, betono gaminių (aplinkos tvarkymo elementų, bordiūrų, grindinio trinkelių, plokščių ir kt.), gamtinio akmens, statybinių skiedinių bandymus. Taip pat atliekami betono bandymai neardomaisiais metodais. Kvalifikuoti specialistai atlieka mechaninius ir cheminius cemento bandymus: stipris gniuždant, rišimosi trukmė, plėtra, V/C santykis, šarmų, kaitmenų, netirpmenų, sulfatų, vandenyje tirpaus šešiavalenčio chromo kiekis ir kt. Tarnyba atlieka gaminių tinkamumo, savikontrolės ir sertifikacinius bandymus. 

Asfaltbetonio tyrimai
Atliekami užpildų, mineralinių miltelių, bitumo, bituminių rišiklių, asfaltbetonio mišinių, dangų tinkamumo, savikontrolės ir kontrolinius bandymai. Tiriami dangų irimo, naujų medžiagų įdiegimo, siekiant nustatyti asfaltbetonio dangų deformacijų priežastis.

Projektuojami nauji asfaltbetonio mišinių sąstatai.

Daugiausia atliekama asfaltbetonio mišinių kokybinių bandymų – pastovumo ir plastiškumo pagal Maršalą, tuštymėtumo, mišinių granuliometrinės sudėties, rišiklio kiekio, Proktoro tankio, sutankinimo koeficiento nustatymo.

Asfaltbetonio - betono tyrimų tarnybos vadovė


Tel.: +370 686 56529
El. paštas: zaneta.v@lbc.lt
 

Kontaktai

Kalantos g. 85A,
Kaunas,
Lietuva, LT-52308.

© 2017 LBC.lt

Search