Apie Mus

UAB Laboratorinių bandymų centras savo veiklą pradėjo 1965 metais kaip „Kelių, tiltų eksploatacijos tresto“ laboratorija. 1985 metais laboratorija reorganizuota į „Žinybinį laboratorinių bandymų centrą“.
1986 metais „Žinybinis laboratorinių bandymų centras“ (toliau Centras) atestuotas, pradėta kaupti nepriklausomų kokybės bandymų patirtis.
1995 metais buvo reorganizuota į SĮ „Kauno keliai“ filialas. Tais pačiais metais Lietuvos Respublikos Nacionalinis Akreditavimo biuras akreditavo centrą užpildų, mineralinių miltelių, bitumo, asfaltbetonio mišinių, dangų, betono mišinių ir gaminių kokybės bandymų atlikimui. „Žinybinis laboratorinių bandymų centras“ SĮ „Kauno keliai“ filialas buvo pirmoji statybinių medžiagų ir produkcijos bandymų akredituota bandymų laboratorija Lietuvoje.
1999 metais Centras Nacionalinio Akreditavimo biuro (NAB) buvo pakartotinai akredituotas, praplėsta akreditavimo sritis – pradėti atlikti cemento fiziniai, mechaniniai ir cheminiai kokybiniai bandymai.
2000 metų vasario mėn. 24 d. Kauno miesto Tarybos sprendimu, reorganizavus SĮ „Kauno keliai“, „Žinybinis laboratorinių bandymų centras“ buvo reorganizuotas į AB „Laboratorinių bandymų centras“
2001 metais Centras NAB pakartotinai akredituotas standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitikčiai.
2005 metais AB reorganizuota į UAB „Laboratorinių bandymų centras“ ir pakartotinai akredituotas standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitikčiai.
2010 metais Centras vėl akredituotas standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitikčiai.
2011 metais bendrovė padidino įstatinį kapitalą, išleisdama papildomas akcijas, kurias įsigijo Vokietijos firma „Fröwag Fröhlich+Wagner GmbH“.
2011 metais pagal investicinį projektą už 370 000 litų gauta Vokietijos firmos „Fröwag Fröhlich+Wagner GmbH“ naujos įrangos. Nauja įranga naudojama asfaltbetonio, mineralinių medžiagų, bitumo, betono, cemento kokybės bandymų atlikimui ir atitinka naujausių ES standartų reikalavimus.
2014 metais įmonėje sukurta ir įdiegta kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO 9001, ISO 14001.
2014 metais centras NAB pakartotinai akredituotas standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitikčiai, taip pat padidintas įmonės įstatinis kapitalas.
Šiandien UAB Laboratorinių bandymų centras viena iš trijų nepriklausomų pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 akredituotų laboratorijų, atliekančių statybinių medžiagų – užpildų, bitumo ir bituminių rišiklių, cemento, betono mišinių bei gaminių, granito,  asfaltbetonio mišinių, kelio pagrindų ir  dangų kokybinius bandymus. Pagal užsakovų pageidavimus atliekami trijų rūšių statybinių medžiagų bei gaminių bandymai: tinkamumo, savikontrolės, kontroliniai. Atliekami sertifikaciniai bandymai pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintą privalomųjų rodiklių sąrašą. Bendrovė yra nepriklausoma laboratorija atliekanti cemento sertifikacinius bandymus ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos bei Suomijos sertifikavimo centrams. Bendrovė vykdo kelių statybos darbų ir pastatų renovavimo techninę priežiūrą. Taip pat yra Vokietijos firmos „Fröwag Fröhlich+Wagner GmbH“ atstovė Lietuvai ir Rusijai – atlieka šios firmos laboratorinės įrangos pardavimą, montavimą, paleidimą eksploatacijai ir remontą.
Centrui nuo pirmųjų laboratorijos įkūrimo dienų, jau daugiau kaip 40 metų vadovauja direktorius Gediminas Kunčinas. Centras dirba pelningai. Dalis gauto pelno skiriama naujos laboratorinės įrangos pirkimui. Kasmet Lietuvoje perimami nauji Europos Sąjungos standartai. Norint išlaikyti užimamas pozicijas rinkoje reikia įsisavinti naujus bandymų metodus, o tam reikia didelių investicijų naujai įrangai pirkti. Bendrovėje daugėja modernios laboratorinės įrangos: įdiegta galinga 14m3 talpos automatizuota šaldymo kamera, įgalinanti atlikti betoninių aplinkos tvarkymo elementų, gamtinio akmens,  bei užpildų atsparumo šalčiui bandymus. Įsigyta moderni vokiška įranga skaldos atsparumo trupinimo rodiklio nustatymui smūginiu metodu. Nupirkti šiuolaikiški presai, vokiškas dinaminis štampas ir statinės plokštės, džiovinimo spintos, elektroninės svarstyklės, sietų komplektai, asfaltbetonio rato riedėjimo vėžės nustatymo įrenginys, naujausio modelio ekstrahatorius, Maršalo presas, automatinis penetrometras, automatinis Proktoro įrenginys ir kt. Dalį smulkios įrangos sukonstruoja patys centro specialistai.
Centre dirba 32 darbuotojai. 2014 metais atlikta darbų už 2,4 milijonus litų. Visą laiką plečiama akreditavimo sritis – įsisavinami nauji Europiniai standartai. Centras siekia tapti notifikuota įstaiga, atlikti bandymus, pritraukiant užsakovus iš Europos Sąjungos.
UAB Laboratorinių bandymų centras yra įgaliotas Nacionalinio Akreditacijos Biuro organizuoti klampiųjų kelio bitumų tarplaboratorinius bandymus (PT)  Lietuvoje. PT organizuojami vieną kartą per du metus.
Centras visada dalyvauja PT bandymuose, kuriuos organizuoja kitos šalys (cementas) ar akredituotos laboratorijos (mineralinės medžiagos, betonas, asfaltbetonis).
Centro specialistai aktyviai dalyvauja standartų departamento prie Aplinkos ministerijos komitetų veikloje, statybos sertifikacijos centro (SPSC) koordinacinės tarybos, Aplinkos ministerijos statybos komiteto, NAB statybos komiteto ir statybos asociacijų VŠĮ „Skaitmeninė statyba“ veikloje.

Kontaktai

Kalantos g. 85A,
Kaunas,
Lietuva, LT-52308.

© 2017 LBC.lt

Search