Vieša Informacija

Apačioje galite atsisiųsti viešai prieinamą informaciją apie UAB Laboratorinių Bandymų Centras.
Įmonės įstatai Asmens duomenų tvarkymo taisyklės Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo Užsakovo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo Antikorupcinė politika Antikorupcinės politikos planas Antikorupcinio elgesio etika Pareigybių tikrinimas Paramos teikimo taisyklės Suteikta parama 2017-2022 m Darbo užmokestis (2022 m. I ketv.)  Darbo užmokestis (2022 m. II ketv.)  Darbo užmokestis (2021 m. I ketv.)  Darbo užmokestis (2021 m. II ketv.)  Darbo užmokestis (2021 m. III ketv.)  Balansas (2022 m. I ketv.)  Balansas (2022 m. II ketv.)  Balansas (2021 m. I ketv.)  Balansas (2021 m. II ketv.)  Balansas (2021 m. III ketv.)  Aiškinamasis raštas (2022 m. I ketv.)  Aiškinamasis raštas (2022 m. II ketv.)  Aiškinamasis raštas (2021 m. I ketv.)  Aiškinamasis raštas (2021 m. II ketv.)  Aiškinamasis raštas (2021 m. III ketv.)  Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2022 m. I ketv.)  Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2022 m. II ketv.)  Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2021 m. I ketv.)  Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2021 m. II ketv.)  Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2021 m. III ketv.)  Pelno (nuostolių) ataskaita (2022 m. I ketv.)  Pelno (nuostolių) ataskaita (2022 m. II ketv.)  Pelno (nuostolių) ataskaita (2021 m. I ketv.)  Pelno (nuostolių) ataskaita (2021 m. II ketv.)  Pelno (nuostolių) ataskaita (2021 m. III ketv.)  Pinigų srautų ataskaita (2022 m. I ketv.)  Pinigų srautų ataskaita (2022 m. II ketv.)  Pinigų srautų ataskaita (2021 m. I ketv.)  Pinigų srautų ataskaita (2021 m. II ketv.)  Pinigų srautų ataskaita (2021 m. III ketv.) 

Kontaktai

Kalantos g. 85A,
Kaunas,
Lietuva, LT-52308.

© 2017 LBC.lt

Search