Pareigos:

Asfaltbetonio tyrimo tarnybos vadovė

Tel. Nr.:

+370 65017073 

Asfaltbetonio tyrimai

Atliekami užpildų, mineralinių miltelių, bitumo, bituminių rišiklių, asfaltbetonio mišinių, dangų tinkamumo, savikontrolės ir kontrolinius bandymai. Tiria dangų irimo, naujų medžiagų įdiegimo, siekiant nustatyti asfaltbetonio dangų deformacijų priežastis.

Projektuoja naujus asfaltbetonio mišinių sąstatus.

Daugiausia atliekama asfaltbetonio mišinių kokybinių bandymų – pastovumo ir plastiškumo pagal Maršalą, tuštymėtumo, mišinių granuliometrinės sudėties, rišiklio kiekio, Proktoro tankio, sutankinimo koeficiento nustatymo.

 
Asfaltbetonio tyrimo tarnybos vadovė

 
Tel.: +370 65017073
El. paštas: irena.s@lbc.lt

Kontaktai

Kalantos g. 85A,
Kaunas,
Lietuva, LT-52308.

© 2017 LBC.lt

Search